Kategorie

Rachmistrz nexo

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

Wybierz wariant produktu:
Symbol: RACHMISTRZNEXO1LIC
Symbol: RACHMISTRZNEXO3LIC
Symbol: RACHMISTRZNEXO1LICRO
Symbol: RACHMISTRZNEXO3LICRO
Cena netto: 495,00 PLN
Cena netto: 775,00 PLN
Cena netto: 445,00 PLN
Cena netto: 675,00 PLN
Cena brutto: 608,85 PLN
Cena brutto: 953,25 PLN
Cena brutto: 547,35 PLN
Cena brutto: 830,25 PLN

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Rewizor nexo to nowoczesny i intuicyjny system przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości. Jest to kolejna odsłona Rewizora GT firmy InsERT z szerszym zakresem funkcjonalnym i nowym, łatwym w obsłudze interfejsem.

Rewizor nexo jest systemem przygotowanym z myślą o wspieraniu księgowych na każdym etapie ich pracy. Umożliwia m.in.:

 • zarządzanie planami kont,­
 • dekretację,
 • księgowanie,
 • ewidencję VAT,
 • ewidencję pojazdów,
 • ewidencję umów i płac,
 • obsługę środków trwałych,
 • wystawianie deklaracji skarbowych,
 • operacje kasowe,
 • operacje na rachunkach bankowych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków.

Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości.

Rewizor nexo – moduł: Plan kont

 • Rewizor nexo pozwala na płynne przejście z okresu rozliczeń uproszczonej księgowości. Operacja taka wykonywana jest z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rachmistrzu nexo, co jest dużą zaletą tego systemu. Istnieje możliwość przeniesienia ustawień z innego okresu.
 • Rewizor nexo pozwala na obsługę etapowej pracy na okresie obrachunkowym. Odbywa się to poprzez wstępne/ostateczne otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Istnieje możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13.  miesiąca”.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie rozbudowanej obsługi planu kont. Warte uwagi są takie funkcje jak: generowanie wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, podłączanie kartotek księgowych.
 • Rewizor nexo pozwala na przypisanie do konta stałej lub zmiennej długości numerów analityki.
 • Rewizor nexo pozwala na instancjonowanie kont. Funkcja ta usprawnia obsługę dużej liczby kont analitycznych powstających przy stosowaniu złożonych planów kont z wykorzystaniem rozbudowanych kartotek.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych produktów) wpływających na wyliczanie sprawozdań.
 • Rewizor nexo pozwala na automatyczne tworzenie kont kartotekowych (na bazie elementów kartotek księgowych).

Rewizor nexo – moduł: Kartoteki księgowe

 • Rewizor nexo pozwala na tworzenie kartotek wzorcowych, na podstawie których można definiować nowe kartoteki.
 • Rewizor nexo pozwala na przypisanie do konta stałej lub zmiennej długości numerów analityki.
 • Rewizor nexo pozwala na definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę wykorzystywaną w systemie. Funkcja ta umożliwia prowadzenie wielu różnych analityk dla jednego kontrahenta.

Rewizor nexo – moduł: Księgi rachunkowe

 • Rewizor nexo pozwala na płynne przejście między różnymi formami księgowości z zachowaniem wszelkich danych kartotekowych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowych.
 • Rewizor nexo pozwala na dekretację bez konieczności określania typu relacji w grupie – system sam ją wyznacza.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie zapisów księgowych w podziale na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis zaksięgowany).
 • Rewizor nexo pozwala na wpisanie dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu obrachunkowego w tzw. „13. miesiąc”.
 • Rewizor nexo pozwala na wprowadzenie opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).
 • Rewizor nexo pozwala na definiowanie dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).

Rewizor nexo – moduł: Dekretacja

 • Rewizor nexo pozwala na dekretowanie intuicyjne czyli podział dokumentów księgowych na dekrety i polecenia księgowania.
 • Rewizor nexo pozwala na gromadzenie obrazów księgowych dokumentów. Z poziomu obrazu można dokonać własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów.
 • Rewizor nexo pozwala na znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem. Odbywa się to w oparciu o statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Możliwe jest monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji oraz określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
 • Rewizor nexo pozwala na przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików.
 • Rewizor nexo pozwala na pobieranie dokumentów z Gratyfikanta GT.
 • Rewizor nexo pozwala na wspieranie dekratacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów walutowych.

Rewizor nexo – moduł: Schematy dekretacji                

Rewizor nexo pozwala na definiowanie dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej). Odbywa się to poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).

Rewizor nexo – moduł: Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu

 • Rewizor nexo pozwala na ewidencjonowanie i rozliczanie podatku VAT. Ponadto posiada możliwości ewidencjonowania dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie rozliczeń VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków).
 • Rewizor nexo pozwala na automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie).
 • Rewizor nexo pozwala na komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej. Jest to funkcja mająca na celu wspieranie podatników nie korzystających z rozliczenia VAT.
 • Rewizor nexo pozwala na różnicowanie zapisów VAT pod kątem zawartości dokumentu, czyli określenie różnego skutku VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).

Rewizor nexo – moduł: Środki trwałe

 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie ewidencji operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej. Możliwe jest uwzględnienie wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych.

Rewizor nexo – moduł: Umowy i płace

 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie obsługi umów i płac (umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS).
 • Rewizor nexo pozwala na wyeksportowanie danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.

Rewizor nexo – moduł: Ewidencje pomocnicze

 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie ewidencji pomocniczej: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie ewidencji pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. W zakres tej funkcji wchodzi również obsługa eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników oraz osób współpracujących.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie ewidencji ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie zaawansowanego systemu rozliczeń właścicielskich  wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych:  od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł), przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem.
 • Rewizor nexo pozwala na naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Funkcja uwzględnia również naliczenia rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • Rewizor nexo pozwala na prowadzenie ewidencji osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.

Rewizor nexo – moduł: Kasa

 • Rewizor nexo pozwala na wprowadzenie operacji kasowych z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Rewizor nexo pozwala na obsługę kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Rewizor nexo pozwala na definiowanie wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Rewizor nexo pozwala na przypisywanie form płatności do stanowiska kasowego.
 • Rewizor nexo pozwala na tworzenie raportu kasowego. Jest to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio  do księgowości. Raport kasowy może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych.
 • Rewizor nexo pozwala na rejestrowanie środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.

Rewizor nexo – moduł: Bank

 • Rewizor nexo pozwala na obsługę operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Rewizor nexo pozwala na korzystanie z bankowości elektronicznej offline i online.
 • Rewizor nexo pozwala na wprowadzenie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej standardowej, podatkowej, ZUS-owej.
 • Rewizor nexo pozwala na rejestrowanie środków w drodze oraz kończenie rozpoczętego transferu.

Rewizor nexo – moduł: Rozliczenia
Rewizor nexo pozwala na prowadzenie rozliczeń typu waluta obca – PLN.

Rewizor nexo – moduł: Rozrachunki

 • Rewizor nexo pozwala na klasyfikowanie płatności wg rodzaju. Każdy rodzaj może mieć określony typ rozrachunku jaki będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
 • Rewizor nexo pozwala na obsługę dodatkowych trybów w schematach importu: tryb „podłącz lub przerwij import” i „podłącz lub rozlicz i powiel”.

Rewizor nexo – moduł: Konfiguracja
Rewizor nexo pozwala na wykorzystywanie predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.