Kategorie

Subiekt nexo

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych.

Wybierz wariant produktu:
Symbol: SUBIEKTNEXO1LIC
Symbol: SUBIEKTNEXO3LIC
Symbol: SUBIEKTNEXO1LICROZSZ
Symbol: SUBIEKTNEXO3LICROZSZ
Cena netto: 695,00 PLN
Cena netto: 1 155,00 PLN
Cena netto: 545,00 PLN
Cena netto: 995,00 PLN
Cena brutto: 854,85 PLN
Cena brutto: 1 420,65 PLN
Cena brutto: 670,35 PLN
Cena brutto: 1 223,85 PLN

Subiekt nexo to nowoczesny, intuicyjny i bogaty funkcjonalnie system sprzedaży. Jest to nowa odsłona systemu Subiekt GT firmy InsERT, który od lat jest najczęściej wybieranym systemem sprzedaży w Polsce. System jest przeznaczony dla małych i średnich firmKompleksowość i prostota obsługi programu sprawiają, że sprawdzi się on w każdej branży i zaspokoi potrzeby również wymagających przedsiębiorców. Kartotekowy sposób katalogowania klientów, pracowników czy asortymentu umożliwia prostą i przejrzystą ewidencję.

Subiekt nexo to program umożliwiający kompleksową obsługę sprzedaży. Jego funkcjonalność zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych. Program wyróżnia się zaawansowanym systemem zamówień (każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu) oraz zapewnia sprawne prowadzenie gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie. Ponadto Subiekt nexo wyposażony jest w rozbudowaną część finansową pozwalającą m.in.na:

 • wykonywanie operacji kasowych;
 • wykonywanie operacji bankowych;
 • tworzenie raportów kasowych.

Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut.

Subiekt nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również systemy księgowe: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo (pełna księgowość).

Subiekt nexo – moduły: Sprzedaż, Zakup, Magazyn

 • Subiekt nexo to pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Subiekt nexo posiada pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.
 • Subiekt nexo pozwala na wystawienie faktury sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
 • Subiekt nexo pozwala na dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
 • Subiekt nexo pozwala na wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
 • Subiekt nexo pozwala na wystawienie faktury pro forma.
 • Subiekt nexo wyróżnia się rozbudowanym systemem zamówień, w którym każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Subiekt nexo pozwala na obsługę urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
 • Subiekt nexo pozwala na automatyczną synchronizację zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.  

Subiekt nexo – moduł: Zamówienia

 • Subiekt nexo pozwala na określanie indywidualnego terminu realizacji dla każdej pozycji dokumentu. Może być to termin wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Subiekt nexo pozwala na to, by Zamawiającym był inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorca towarów.
 • Subiekt nexo pozwala na definiowanie terminu realizacji pozycji. Termin ten jest wyliczany w oparciu o oczekiwany, średni czas dostawy z kartoteki towau. Definiowanie tego terminu jest możliwe podczas wprowadzania dokumentu do systemu.
 • Subiekt nexo pozwala na zarezerowanie stanu magazynowego.
 • Subiekt nexo pozwala na określenie dowolnego adresu oraz sposobu dostawy

Subiekt nexo –moduł: Zlecenia

 • Subiekt nexo pozwala na sprawną obsługę stanów magazynowych.
 • Subiekt nexo pozwala na zamawianie dostaw towarów do stanów optymalnych magazynu (stan optymalny  uwzględnia bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy).
 • Subiekt nexo pozwala na ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
 • Subiekt nexo pozwala na zarezerwowanie stanów magazynowych.Subiekt nexo- moduł: Płatności
 • Subiekt nexo pozwala rejestrację zakupów dokonywanych przez pracowników. Podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.
 • Subiekt nexo pozwala na cedowanie płatności na innego płatnika.
 • Subiekt nexo pozwala na  wystawienie zamówienia lub wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą za pomocą karty płatniczej.
 • Subiekt nexo pozwala na określanie płatności nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień.

Subiekt nexo – moduł: Cenniki

 • Subiekt nexo pozwala na definiowanie wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).
 • Subiekt nexo pozwala na przypisanie cennika głównego do oddziału. Ma również możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.
 • Subiekt nexo pozwala na wielokrotne wystąpienie asortymentu w cenniku. Można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.
 • Subiekt nexo pozwala na blokowanie ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.
 • Subiekt nexo pozwala na definiowanie cenników statycznych i dynamicznych. Cennik dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży. Cennik statyczny z kolei zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.
 • Subiekt nexo pozwala na ustawianie statusów do cenników. Dzięki temu możliwe jest opracowanie cennika i jego sprawdzenie zanim zostanie wystawiony  do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.  

Subiekt nexo – moduł: Finanse

 • Subiekt nexo pozwala na wprowadzenie operacji kasowych z odłożonym skutkiem (niewykonanych).
 • Subiekt nexo pozwala na kompleksową obsługę kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Subiekt nexo pozwala na definiowanie wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Subiekt nexo pozwala na przypisanie form płatności do stanowiska kasowego.
 • Subiekt nexo pozwala na wystawienie raportu kasowego. Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • Subiekt nexo pozwala na spójną obsługę operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Subiekt nexo pozwala na korzystanie z bankowości elektronicznej offline i online.
 • Subiekt nexo pozwala na wystawienie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej standardowej, podatkowej, ZUS-owej.
 • Subiekt nexo pozwala na rejestrowanie środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.

Subiekt nexo – moduł: Rozliczenia

 • Subiekt nexo pozwala na podział płatności na rodzaje. Dla każdego rodzaju możliwe jest określenie, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
 • Subiekt nexo pozwala na prowadzenie rozliczeń w walucie obcej.

Subiekt nexo – moduł: Asortyment

 • Subiekt nexo pozwala na przyporządkowanie towaru do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Subiekt nexo pozwala w nowy sposób definiować jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Subiekt nexo pozwala na przyporządkowanie do jednostek miar opakowań zwrotnych, nazw fiskalnych, kodów kreskowych itp. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).
 • Subiekt nexo pozwala na określanie jednostek miar z indywidualną precyzją, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary;
 • Subiekt nexo pozwala na definiowanie oprócz stanu minimalnego, również stanu optymalnego dla każdego magazynu. Jest on domyślnie wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.

Subiekt nexo – moduł: Klienci

 • Subiekt nexo pozwala na przypisanie typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu kupieckiego, który uwzględnia również wydany (dokumenty WZ) towar z magazynu.
 • Subiekt nexo pozwala na ustalanie indywidualnych parametrów wydruków. Możliwe jest zdefiniowanie specjalnych wzorców wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • Subiekt nexo pozwala na ewidencję przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Subiekt nexo pozwala na prowadzenie kartotek klientów w sposób wieloaspektowy: z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • Subiekt nexo pozwala na centralizację informacji o kliencie. Istnieje możliwość wystawienia dokumentów handlowych pracownikowi i wspólnikowi.
 • Subiekt nexo pozwala na podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Subiekt nexo chroni przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Subiekt nexo pozwala na definiowanie wielu adresów – w tym adresów dostaw.
 • Subiekt nexo pozwala na określenie struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Subiekt nexo pozwala definiować szablony klientów.
 • Subiekt nexo pozwala prowadzić osobne cenniki dla klientów.  

Subiekt nexo – Urządzenia zewnętrzne

 • Subiekt nexo pozwala na rozbudowaną obsługę urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).
 • Subiekt nexo pozwala na obsługę serwera kasowego. Umożliwia on automatyczną synchronizację kartotek asortymentu z urządzaniami typu kasa.