Kategorie

inDodatki: Serwis - następne stanowisko

Program ten jest przeznaczony dla firm prowadzących serwis lub serwis posprzedażowy. Chcąc zakupić pierwsze stanowisko dla tego programu, należy złożyć zamówienie na Serwis - pierwsze stanowisko.
Symbol: INDOSERWNS
Cena netto: 399,00 PLN
Cena brutto: 490,77 PLN

Program inDodatki Serwis ma licencje przypisane do stanowiska, a ceny tych licencji różnią się w zależności od tego, czy jest to licencja na pierwsze stanowisko czy na kolejne.

W związku z tym, chcąc zakupić pierwsze stanowisko dla tego programu, należy złożyć zamówienie na Serwis - pierwsze stanowisko.

Program opisany na aktualnie otwartej stronie oraz jego cena  odzwierciedlają licencję na kolejne stanowiska programu Serwis.

Program ten jest przeznaczony  dla firm prowadzących serwis lub serwis posprzedażowy. Umożliwia sprawne zarządzanie zleceniami serwisowymi i naprawami urządzeń. Pozwala na generowanie i drukowanie kart gwarancyjnych na podstawie dokumentów (FS, PA, PZ, WZ). inDodatki  - Serwis posiada wbudowany kreator wydruku etykiet samoprzylepnych.


Program składa się z pięciu modułów:


1. ZGŁOSZENIA – tu wprowadza się zgłoszenia dostarczenia urządzeń  do serwisu,  a każde  zgłoszenie można przekształcić w zlecenie.
2.  ZLECENIA  – tutaj  widać  zlecenia  i można  dodać nowe, które później przekazywane są do naprawy, przesyłane  do serwisu  zewnętrznego lub wydawane klientowi.
3. NAPRAWY – w trakcie naprawy,  do urządzenia z danego  zlecenia  można przypisać wykonane  czynności i zużyte części oraz obliczyć koszty naprawy.
4. WYSŁANE – zarządzanie wysyłkami urządzeń  do serwisów zewnętrznych. Przyjmując urządzenie, decydujemy, czy jest gotowe do wydania klientowi, czy też jego naprawa będzie kontynuowana.
5. GWARANCJE (moduł opcjonalny, dodatkowo płatny) – umożliwia wybór z dokumentu pozycji,  które   mają   być  uwzględnione  na   karcie  gwarancyjnej   oraz  zmianę  ich  danych  -nazwa urządzenia, okres gwarancji, numer  seryjny. Pozwala na rozbicie jednej  pozycji dokumentu na poszczególne sztuki. Chcąc zakupić ten moduł należy dodać do koszyka produkt Serwis - moduł Gwarancje.


Najważniejsze  korzyści z użytkowania inDodatku:

 • przegląd  i kontrola nad  wykonywanymi  czynnościami serwisowymi,
 • sprawne  informowanie klientów o rozpoczęciu naprawy, jej zakończeniu  lub wysłaniu urządzenia do serwisu  za pomocą  generowanego automatycznie e-maila,
 • wydruk protokołów  przyjęcia  i wydania  urządzeń z serwisu, sprawozdania z naprawy  lub listy wysyłek urządzeń  do serwisów  zewnętrznych w danym okresie,
 • dokładniejsze śledzenie  etapu zlecenia  - definiowanie własnych etapów zleceń, a także elementów listy kontrolnej  zlecenia,
 • własna  kartoteka urządzeń,  do  której  można  dodawać urządzenia lub importować  je z Subiekta nexo/GT,
 • generowanie faktury  lub paragonu za naprawę  - opcja  wymaga  Sfery dla  Subiekta  GT / Subiekta nexo PRO.


W przypadku  bardziej  zaawansowanych potrzeb proponujemy dedykowane, zintegrowane rozwiązania serwisowe.

 

Warunki licencyjne:

 • Licencja przypisana do stanowiska.


Wymagania:

 • Subiekt GT – od wersji 1.21.
 • MS SQL 2005 i nowsze
 • Net Framework 3.5 SP1
 • inDodatki - Serwis (podstawowa licencja)


Funkcjonalność rozszerzona:

 • Sfera do Subiekta GT