Kategorie

inDodatki: Serwis - pierwsze stanowisko

Program ten jest przeznaczony dla firm prowadzących serwis lub serwis posprzedażowy. Umożliwia sprawne zarządzanie zleceniami serwisowymi i naprawami urządzeń.
Symbol: INDOSERW1S
Cena netto: 799,00 PLN
Cena brutto: 982,77 PLN

Program ten jest przeznaczony  dla firm prowadzących serwis lub serwis posprzedażowy. Umożliwia sprawne zarządzanie zleceniami serwisowymi i naprawami urządzeń. Pozwala na generowanie i drukowanie kart gwarancyjnych na podstawie dokumentów (FS, PA, PZ, WZ). inDodatki  - Serwis posiada wbudowany kreator wydruku etykiet samoprzylepnych.


Program składa się z  modułów:


1. ZGŁOSZENIA – tu wprowadza się zgłoszenia dostarczenia urządzeń  do serwisu,  a każde  zgłoszenie można przekształcić w zlecenie.
2.  ZLECENIA  – tutaj  widać  zlecenia  i można  dodać nowe, które później przekazywane są do naprawy, przesyłane  do serwisu  zewnętrznego lub wydawane klientowi.
3. NAPRAWY – w trakcie naprawy,  do urządzenia z danego  zlecenia  można przypisać wykonane  czynności i zużyte części oraz obliczyć koszty naprawy.
4. WYSŁANE – zarządzanie wysyłkami urządzeń  do serwisów zewnętrznych. Przyjmując urządzenie, decydujemy, czy jest gotowe do wydania klientowi, czy też jego naprawa będzie kontynuowana.
5. GWARANCJE (moduł opcjonalny, dodatkowo płatny) – umożliwia wybór z dokumentu pozycji,  które   mają   być  uwzględnione  na   karcie  gwarancyjnej   oraz  zmianę  ich  danych  -nazwa urządzenia, okres gwarancji, numer  seryjny. Pozwala na rozbicie jednej  pozycji dokumentu na poszczególne sztuki. Chcąc zakupić ten moduł należy dodać do koszyka produkt Serwis - moduł Gwarancje.


Najważniejsze  korzyści z użytkowania inDodatku:

 • przegląd  i kontrola nad  wykonywanymi  czynnościami serwisowymi,
 • sprawne  informowanie klientów o rozpoczęciu naprawy, jej zakończeniu  lub wysłaniu urządzenia do serwisu  za pomocą  generowanego automatycznie e-maila,
 • wydruk protokołów  przyjęcia  i wydania  urządzeń z serwisu, sprawozdania z naprawy  lub listy wysyłek urządzeń  do serwisów  zewnętrznych w danym okresie,
 • dokładniejsze śledzenie  etapu zlecenia  - definiowanie własnych etapów zleceń, a także elementów listy kontrolnej  zlecenia,
 • własna  kartoteka urządzeń,  do  której  można  dodawać urządzenia lub importować  je z Subiekta nexo/GT,
 • generowanie faktury  lub paragonu za naprawę  - opcja  wymaga  Sfery dla  Subiekta  GT / Subiekta nexo PRO.


W przypadku  bardziej  zaawansowanych potrzeb proponujemy dedykowane, zintegrowane rozwiązania serwisowe.

 

Warunki licencyjne:

 • Licencja przypisana do podmiotu oraz ograniczona do aktywnie uruchomionego stanowiska.


Wymagania:

 • Subiekt GT – od wersji 1.40
 • MS SQL 2005 i nowsze
 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows 7 SP1


Funkcjonalność rozszerzona:

 • Sfera do Subiekta GT