Kategorie

inDodatki NAV: Program lojalanościowy HURT

Jest rozszerzeniem Navireo umożliwiającym tworzenie oraz zarządzanie programami lojalnościowymi połączonymi z kartami lojalnościowymi oraz systemem nagród.

Symbol: INNAVPROGLOJAL
Cena netto: 2 499,00 PLN
Cena brutto: 3 073,77 PLN

Zarządzanie programami lojalnościowymi
W maksymalnie pięciu pulach możliwe jest definiowanie dowolnej ilości programów lojalnościowych wraz z przypisanymi do nich politykami. Zasady naliczania punktów  w ramach programów lojalnościowych mogą być dowolnie określanie z uwzględnieniem:

  • czasu obowiązywania
  • grup kontrahentów
  • cech kontrahentów
  • wartości dokumentu
  • ograniczeń po towarze.

Przy czym naliczenie punktów może być przeliczane od wartości lub ilości towarów z uwględnieniem sumowania pozycji.

Karty lojalnościowe
Dla każdego kontrahenta możliwe jest utworzenie karty lojalnościowej przypisanej do kontrahenta lub do pracowników kontrahenta.  Dzięki nim podczas wystawiania dokumentu możliwe jest naliczenie punktów. Istnieje możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób, aby m.in.:

  •  podczas wybierania kontrahenta na dokumencie, automatycznie ustawiała się karta przypisana do wybranego kontrahenta
  • wywoływane było okno do podania numeru karty przed zapisaniem dokumentu.

System nagród
W ramach każdej puli indywidualnie, możliwe jest przypisanie nagród za określoną ilość punktów. Nagrodą może być dowolny towar. A w momencie wydawania nagrody tworzony jest dokument wydania magazynowego określony w ustawieniach rozszerzenia.

Historia oraz korekta punktów
Na komponencie własnym rozszerzenia możliwe jest dla każdego z kontrahentów wyświetlenie tzw. dziennika zawierającego pełną historię nadawania punktów oraz wydawania nagród. Dodatkowo możliwe jest również wykonanie ręcznej korekty ilości punktów, która umożliwia dodanie lub odjęcie wskazanej ilości punktów. Informacja o korekcie punktów również uwzględniana jest w dzienniku.