Kategorie

inDodatki NAV: Analizy BI

Jest rozszerzeniem Navireo usprawniającym analizowanie oraz raportowanie danych w przyjemny dla użytkownika sposób. Standardowo analiza danych wykonywana jest w oparciu o technologię in-Memory,  dzięki czemu możliwa jest praca na danych rzeczywistych.

Symbol: INNAVANALIZYBI
Cena netto: 2 499,00 PLN
Cena brutto: 3 073,77 PLN

Dane pobierane do analizy mogą być zarówno z bazy w kontekście, której pracujemy w Navireo, jak i istnieje możliwość pobierania danych z innej bazy.  Wykonywanie analiz danych nie wymaga zastosowania dodatkowego sprzętu jak i linencji SQL Server.

Zaawansowane funkcjonalności
Przeprowadzane analizy mogą zostać przedstawione w postaci tabeli przestawnej, wykresu lub tabeli przestawnej zintegrowanej z wykresem. Możliwe jest tworzenie oraz zapisywanie wariantów dla bazowych predefiniowanych raportów dla dowolnych obszarów funkcjonalnych. Każdy wariant może posiadać dowolnie zdefiniowane filtrowanie, sortowanie oraz układ. Dodatkowo dostępne są słowniki: oddziałów rozumianych jako zbiory magazynów oraz nadgrup towarowych rozumianych jako zbiory grup towarowych.

Rozbudowane analizy
Dzięki zastosowaniu powyższych funkcjolności inDodaki NAV - Analizy BI umożliwiają na wykonanie z poziomu Navireo analiz sprzedaży niedostępnych w samym Navireo. Są to m.in. możliwość wykonania analizy:

  •  sprzedaży zsumowanych grup towarowych w ujęciu miesięcznym z rozbiciem na sprzedawców
  • sprzedaży według okresów i kontrahentów w jednym zestawieniu
  • sprzedaży według okresów i grup towarów oraz towarów w jednym zestawieniu
  • sprzedaży według okresów i przedstawiciela w jednym zestawieniu.