Kategorie

inDodatki NAV: Koszyk płatności

Jest rozszerzeniem Navireo umożliwiającym zbiorcze przygotowywanie płatności w formie przelewów do bezpośredniego importu w systemie bankowym.

Symbol: INNAVKOSZP
Cena netto: 2 499,00 PLN
Cena brutto: 3 073,77 PLN

Eksportowane płatności mogą być zapisane w formacie: Alior, BZ WBK, ING (Elixir-0), Raiffeisen Bank, Raiffeisen Polbank, PekaoFirma24, mBank.

Zarządzanie koszykami płatności
Istnieje możliwość tworzenia dowolnej ilości koszyków płatności, a dla każdego koszyka płatności indywidualnie określamy:

  • numer rachunku bankowego podmiotu, z którego wykonywane będą przelewy
  • datę wykonania płatności
  • opcjonalnie określenie maksymalnej wartości zobowiązań.

W zależności od stopnia realizacji, każdemu koszykowi nadawany jest odpowiedni status.

Dodawanie rozrachunków do koszyka płatności
Dodawanie zobowiązań do koszyka płatności może się odbywać:

  • z komponentu Rozrachunki wg dokumentów
  • z komponentu własnego rozszerzenia
  • podczas edycji koszyka płatności.

Przed zatwierdzeniem koszyka płatności możliwa jest edycja oraz usuwanie należności z koszyka płatności. A w zależności od ustawionego zabezpieczenia koszyka płatności podczas dodawania należności możliwe jest ostrzeganie lub blokowanie możliwości dodania zobowiązania w momencie przekroczenia zadanej wartości maksymalnej koszyka płatności.

Parametryzacja
Numer rachunku, na który ma zostać wykonanana płatność w zależności od ustawień rozszerzenia, może zostać pobrany z kartoteki kontrahenta lub zostać określony w polu własnym podczas tworzenia dokumentów FZ, KFZ, KFS, FZz, Rachunków zakupu oraz Zobowiązań. Rozwiązanie określania numeru rachunku bezpośrednio na dokumencie pomocne jest w sytuacji, gdy np. kontrahent posiada kilka rachunków bankowych.
Aby ograniczyć ilość wykonywanych przelewów w ramach jednego koszyka płatności, istnieje możliwość zgrupowania w jeden przelew kilku płatności dla tego samego kontrahenta.