Kategorie

inDodatki NAV: Import towarów i cenników

To rozszerzenie Navireo pozwala na import danych z plików o różnym formacie (Excel, CSV, DBF, inne).

Symbol: INNAVIMORTTOW
Cena netto: 2 499,00 PLN
Cena brutto: 3 073,77 PLN

Dowolność imporotwanych danych
To użytkownik decyduje ile i jakie schematy importu zostają zdefiniowane. W każdym schemacie określony zostaje m.in.

  • typ importowanego pliku (Excel, CSV, DBF, Excel/OLEDB)
  • według jakiego pola będą skojarzone kartoteki towarowe wczytywane z plikiu importu, dostępne opcje: Symbol, Podstawowy kod kreskowy, Symbol u dostawcy, Pole własne
  • ogólne wartości z kartoteki towarowej m.in. symbol, nazwa, opis, producent, dostawca, podstawowy kod kreskowy, dodatkowe kody kreskowe, grupy, wszystkie poziomy cen, cechy, pola własne, zdjęcia
  • możliwość automatycznego generowania symboli kartotek towarowych
  • możliwość importu stanów magazynowych wraz z możliwością określenia typu tworzonego dokumentu przyjęcia oraz wyświetlenia dokumentu po imporcie.

Podsumowanie importu
Każdorazowo podczas wykonywania importu zostaje wyświetlone podsumowanie, na którym widoczny jest postęp importu kartotek wraz z informacją sukcesu bądż błędu. Po zakończeniu importu możliwe jest zapisanie raportu importu np. w formacie pdf.