Kategorie

inDodatki NAV: eMailer

To rozszerzenie Navireo umożliwiające wysyłanie e-maili oraz SMS'ów z powiadomieniem do klientów o: wystawieniu dokumentu sprzedaży,  zbliżającym się terminie płatności, przeterminowaniu się płatności lub informacji dowolnej np. reklamie.

Symbol: INNAVEMAILER
Cena netto: 2 499,00 PLN
Cena brutto: 3 073,77 PLN

Tworzenie listy adresów
Lista adresów e-mail na jakie zostaną wysyłane wiadomości tworzona jest przez program w zależności od ustawień parametrów.  Istnieje możliwość:

  • wysyłki na adres kontrahenta
  • wysyłki na adres pracownika
  • wysyłki tylko dla kontrahentów ze zgodą na wysyłkę poczty elektronicznej bądź faktur drogą elektroniczną
  • wysyłki wiadomości w języku określonym w kartotece kontrahenta.

Automatyczna wysyłka
Usprawnieniem procesu wysyłki do kontrahenta o wystawieniu dokumentu: faktury sprzedaży, korekty faktury sprzedaży, zamówienia do dostawców lub zamówienia od klientów jest możliwość skonfigurowania programu w taki sposób, aby po zapisaniu dokumentu automatycznie wysyłany był e-mail lub SMS do kontrahenta wraz z załączonym plikiem pdf zawierajązym wydruk dokumentu. Aby uniknąć kilkuktornego rozsyłania tej samej wiadomości możliwe jest ustawienia pytania przed automatyczną wysyłką oraz przed ponownym wysłaniem wiadomości.

Historia wysyłki
inDodatki NAV - eMailer zawiera mechanizm rejestracji rozsyłanych wiadomości, który dostępny jest:

  • w pliku logu zapisanym na dysku twardym, w którym archiwizowane są dane na temat każdej próby wysłania wiadomości
  • na komponencie własnym, na którym dostępna jest historia wysyłki z możliwością odfiltrowania po grupie lub cesze kontrahenta
  • na zakładce Historia wysyłki elektronicznej dostępnej podczas edycji dokumentu.

Lista błędnych adresów
Mechanizm wysyłki wiadomości e-mail  rozbudowany jest o weryfikację poprawności adresów. A listę błędnych adresów można wyświetlić na dostępnym w programie Zestawieniu błędnych adresów e-mail lub na liście przed wysyłką.