Kategorie

inDodatki NAV: Kontrola wydań

Jest rozszerzeniem Navireo, dzięki któremu mamy możliwosć zarządzania i kontrolowania wydań magazynowych w przedsiębiorstwie.

Symbol: INNAVKONTROLWYD
Cena netto: 2 499,00 PLN
Cena brutto: 3 073,77 PLN


Zarządzanie wydaniami magazynowymi

Dodatek umożliwiający weryfikowanie poprawności wydań magazynowych poprzez intuicyjny system monitorowania ilości zeskanowanych pozycji dokumentu. Dzięki możliwości zastosowania czytnika kodów kreskowych wydawanie jest sprawne i szybkie.

Rozszerzenie umożliwia:

 • określenie obsługiwanych typów dokumentów,
 • blokowanie przekroczenia ilości zeskanowanych towarów,
 • wymuszenie zachowania kolejności wydawanych towarów,
 • zapis w trakcie trwania procesu kompletacji,
 • grupowanie tych samych towarów,
 • określenie cechy towarów, które nie będę wyświetlane podczas kompletowania,
 • obsługę kompletów na 2 sposoby: wyświetlenie kompletu na liście jako jeden towar bądź w rozbiciu na składniki,
 • zdefiniowanie flag w zależności od statusu kompletacji dokumentów - pozwala to na oznaczenie kompletowanych dokumentów według własnych kryteriów,
 • w przypadku kompletacji dokumentów ZK określenie akcji po kompletacji m.in. możliwość zrealizowania dokumentu ZK jako FS, możliwość wygenerowania ZK różnicowego w przypadku niepełnej kompletacji.


Integracje

Istnieje możliwość integracji z innymi inDodatkami:

 •  inDodatki NAV - Przesyłki kurierskie - umożliwia utworzenie przesyłki kurierskiej po zakończeniu kompletacji,
 •  inDodatki NAV - Zestawy produktów - umożliwia kompletowanie zestawów wirtualnych w rozbiciu na składniki.

Możliwa jest również integracja z dowolnymi kolektorami danych na indywidualne zapotrzebowanie. Aplikacja na kolektor danych zapewnia maksymalny komfort pracy oraz umożliwia dwustronną komunikację między kolektorem, a Navireo.