Kategorie

Zamawianie w jednostkach ułamkowych

Platforma inTradus pozwala na dodawanie do koszyka towarów w jednostkach ułamkowych. Aby włączyć  taką możliwość należy w panelu administracyjnym wejść w Konfiguracja Systemu Start -> Parametry systemu -> Zamawianie.

Trzeba zaznaczyć checkbox Czy zezwalać na dodawanie do koszyka w jednostkach ułamkowych?

Następnie należy wpisać liste jednostek miar przy których będzie możliwe zamawianie ilości ułamkowych.

Jednostki te trzeba rozdzielić średnikiem.