Kategorie

Warianty towarów

Platforma pozwala na prezentowanie wielu wariantów danego towaru na karcie produktu np. kolory czy rozmiary. Warianty posiadają strukturę: Model -> Warianty, to oznacza, że jest jeden model produktu, który posiada wiele jego wariantów różniących się jedną cechą.

W celu stworzenia modeli z wariantami, każdy wariant musi istnieć osobny indeks (kartoteka towarowa, która ma swój stan, cenę, opis, zdjęcie itd.)

W celu konfiguracji należy w systemie Subiekt GT lub Navireo w kartotece każdego z towarów-wariantów wykonać poniższe czynności:

  •  Wejść w kartotekę towaru - zakładkę Grupy i ustawić wspólny Model. Jeżeli konfigurujemy warianty dla pierwszego produktu z danej grupy to należy dodać nowy model za pomocą przycisku +. Wprowadzamy nazwę naszego modelu. Dla każdego kolejnego produktu wyszukujemy utworzony wcześniej model na liście.

  • Następnie dalej na kartotece towaru w tabelce Cechy towaru, dodajemy cechę towaru, która wyróżnia warianty w ramach modelu np. żółty. Klikamy Przypisz i dodajemy cechę, jeśli już istnieje dana cecha w systemie to możemy ją wskazać, jeśli nie to zakładamy nową za pomocją opcji Dodaj cechę. Teraz trzeba dodać Właścicowść do danej cechy na karcie towaru o nazwie wariant. W oknie dodawania cechy możemy wybrać istniejącą właściwość: wariant lub ją dodać. Na koniec zapisujemy kartotekę towaru klikając przycisk OK.

  • Wykonujemy powyższe czynności dla każtego towaru w ramach naszego modelu.
  • W ostatnim kroku trzeba zalogować się do Panelu aministracyjnego, wejść w zakładkę Konfiguracja -> Instancja, wyszukujemy pole ID właściwości cechy grupującej wariant rowarów i wskazujemy właściwość, którą utworzyliśmy o nazwie Wariant. Następnie kliknij zapisz.