Kategorie

Stworzenie kont dla pracowników

System inTradus Start pozwala na tworzenie wielu kont użytkowników systemu CMS.

Dodawanie użytkowników

W celu dodania nowego użytkownika należy wybrać z menu po lewej stronie Konfiguracja
-> moduł Użytkownicy panelu. W oknie głównym pojawi się Akcja: Dodaj użytkownika.

  • Należy uzupełnić nazwę oraz określić rolę (administrator: z dostępem do wszystkich modułów lub zwykły użytkownik).
  • Powiązany z użytkownikiem ERP. W tym miejscu możemy powiązać użytkownika panelu z użytkownikiem systemu ERP i wybrać go z listy.

(To pole jest obligatoryjne jeśli chcemy korzystać z modułu handlowca: opiekun klienta będzie mógł wejść w kontekst klientów przypisanych do niego w systemie ERP).

  • Uzupełniamy pozostałe dane oraz określamy status aktywności.

Po kliknięciu Zapisz i zamknij pojawi się on na liście użytkowników w systemie.

Nadanie uprawnień

W oknie głównym z listą użytkowników w systemie, za pomocą kolumny Akcje możesz edytować dane użytkownika, przyznawać i odbierać dostęp użytkownikom do poszczególnych modułów. Dzięki temu możliwe jest indywidualne podejście do pracy z panelem administracyjnym–każdy użytkownik może mieć tylko te moduły, które są mu potrzebne do pracy.

Dodatkowo w Akcjach można „Wejść w kontekst” danego użytkownika. Nie posiadając danych do logowania można wejść na jego konto i sprawdzić uprawnienia.