Kategorie

Statusy zamówień w inTradus Start

Bazowe działanie statusów do zamówień

inTradus nadaje automatycznie 2 statusy do zamówień internetowych.

  • zapisane - w momencie powstania ZK w Subiekcie GT/Subiekt nexo/Navireo na bazie zamówienia internetowego
  • zrealizowane - w momencie wystawienia faktury lub paragonu do ZK

Rozszerzone możliwości w przypadku posiadania Plusów do Subiekta GT (zielony lub czerwony)

Statusy zamówień mogą mieć dodatkowe 2 statusy ponad te, które nadawane są automatycznie (w trakcie realizacji, odrzucone).

Mechanizm opiera się o flagi własne do zamówien. Flagi własne możesz stworzyć wybierając opcję Widok -> Administracja -> Parametry -> Zamówienia od klientów.

Przy zmianie flagi zamówienia w Subiekcie GT, zmienia się status zamówienia na platformie inTradus, a do klienta jest wysłane powiadomienie mailowe o zmianie statusu. Po zalogowaniu się do platformy klient zobaczy róznież zmieniony status na liście zamówień.

 

Rozszerzone możliwości w przypadku posiadania Subiekta nexo PRO

Flagi są dostępne tylko dla posiadaczy licencji na program Subiekt nexo PRO.

Statusy zamówień mogą mieć dodatkowe 2 statusy ponad te, które nadawane są automatycznie (w trakcie realizacji, odrzucone).

Mechanizm opiera się o flagi własne do zamówien. 

Przy zmianie flagi zamówienia w Subiekcie nexo PRO, zmienia się status zamówienia na platformie inTradus, a do klienta jest wysłane powiadomienie mailowe o zmianie statusu. Po zalogowaniu się do platformy klient zobaczy róznież zmieniony status na liście zamówień.

Rozszerzone możliwości w przypadku Navireo

Statusy zamówień mogą mieć dodatkowe 2 statusy ponad te, które nadawane są automatycznie (w trakcie realizacji, odrzucone).

Mechanizm opiera się o flagi własne do zamówień. Przy zmianie flagi w Navireo, zmienia się status zamówienia na platformie inTradus, a do klienta jest wysłane powiadomienie mailowe o zmianie statusu. Po zalogowaniu się do platformy klient zobaczy róznież zmieniony status na liście zamówień.