Kategorie

Parametry zdjęć produktów

Zdjęcia wykorzystywane w systemie inTradus są przesyłane z ERP lub panelu administracyjnego, w takiej formie w jakiej zostały dodane. System, na ich podstawie, tworzy odpowiednio zoptymalizowane pliki graficzne, w zależności od widoku w systemie (większe na karcie produktu, mniejsze na liście produktów itp.).

Dlatego, aby zagwarantować ich poprawne wyświetlenie na wszystkich widokach, zalecamy, aby były to zdjęcia:

  •  kwadratowe,
  •  w formacie JPG,
  • o rozdzielczości minimum 800 x 800px, ale nie większej niż 1600 x 1600px.
  • Jak najmniej skompresowane (jakość na poziomie minimum 90 - 95%).