Kategorie

Określenie sposobów płatności

System inTradus Start pozwala na dodanie wielu form płatności w panelu administracyjnym, które będą powiązane z formami dostawy.

W celu dodania formy płatności należy wybrać z menu po lewej stronie moduł Sprzedaż -> Formy płatności. W oknie głównym pojawi się Akcja +Dodaj formę płatności. Każda z form płatności musi mieć określone parametry opisowe oraz sposób działania.

Parametry opisowe:

W tym miejscu uzupełniamy:

nazwę np. Płatność przelewem  - nazwa formy płatności jest widoczna w systemie inTradus dla klientów/kontrahentów.

opis np. Płatność przelewem zgodnie z terminem płatności na fakturze - opis jest widoczny pod nazwą w momencie składania zamówienia. Może on zawierać ważne informacje dotyczące płatności lub wskazówki, kiedy warto zdecydować się na wybór tej właśnie formy dostawy

treść załączaną do maila po wybraniu tej formy płatności - Warto uzupełnić to pole, aby pełna informacja związana z wybraną formą płatności trafiła również do maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

treść wyświetlaną w podsumowaniu zamówienia - Warto uzupełnić to pole, aby pełna informacja związana z wybraną formą płatności wyświetliła się również po złożeniu zamówienia, jako potwierdzenie wysłanego zamówienia.

 

Sposób działania:

Tu określamy:

Widoczność formy w walutach:

W wersji inTradus Start możemy obsługiwać wiele walut i przypisać daną formę płatności do wybranej waluty. Należy wprowadzić waluty, które przypiszemy do tej formy płatności.

 

Dodatkowy koszt do zamówienia – metoda liczenia

 Należy wybrać z dostępnych metod czy będzie brak kosztów dla wybranej formy, stała cena podana w polu lub procent wartości zamówienia.

 

Powiązana metoda płatności z ERP:

Po rozwinięciu metod płatności wybieramy, z którą metodą płatności z systemu ERP będzie powiązana tworzona forma płatności.

 

Czy wyświetlać przy nazwie termin płatności?

Termin płatności pobierany jest z systemu ERP z kartoteki kontrahenta, jeśli został w niej określony. Jeśli nie to zostanie pobrany z ustawień domyślnych dla danej formy płatności.

Określamy Tak lub Nie czy wyświetlać przy nazwie termin płatności.  

 

 Powiązanie ze zintegrowanym mechanizmem płatności elektronicznej

W tym miejscu wybiera się Tak lub Nie dla integracji z mechanizmem płatności elektronicznej.

Możliwa jest integracja z mechanizmem płatności Dotpay, wówczas należy zaznaczyć Tak oraz przesłać klucze na adres start@intradus.pl w celu powiązania z kontem użytkownika Dotpay.

 

Czy widoczna dla użytkownika

Należy zaznaczyć widoczność tworzonej formy płatności, musi być widoczna aby pojawiła się klientom.

 

Minimalna wartość produktów w zamówieniu (brutto)

W tym polu należy wprowadzić wartość produktów w zamówieniu poniżej, której wybrana forma płatności będzie niewidoczna. Należy wziąć pod uwagę, że jest to wartość brutto oraz jest to wartość pozycji z zamówienia (nie są uwzględniane ewentualne koszty dostawy i formy płatności).

 

Czy jest to płatność gotówkowa / przy odbiorze?

Do wyboru Tak lub Nie, tu w zależności od wyboru Klientowi pojawi się lub nie pojawi opcja zapłaty bezpośredniej (elektronicznej).

Jeśli płatność gotówkowa wybieramy tak, wtedy nie pojawi się opcja zapłaty elektronicznej, ponieważ klient opłaci zamówienia przy odbiorze.

 

Widoczna dla kontrahentów z przypisaną formą płatności

Jeśli zostanie zaznaczona, któraś z form płatności to spowoduje, że tworzona metoda płatności będzie widoczna tylko dla tych klientów, którzy w systemie ERP mają przypisaną taką formę płatności jak ta z poniższej listy. W przypadku gdy nie zostanie wybrana żadna forma płatności to będzie ona widoczna dla wszystkich użytkowników.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Grafika opcji płatności

Do formy płatności można dodać własną grafikę. Opcja nie jest dostępna w liniach Start - w domyślnym szablonie taka grafika nie ukaże się.