Kategorie

Konfiguracja opcji dostaw

W celu dodania formy dostawy należy wybrać z menu po lewej stronie moduł Sprzedaż -> Formy dostawy. W oknie głównym pojawi się Akcja +Dodaj formę dostawy. Każda z form dostawy musi mieć określone parametry opisowe oraz sposób działania.

Parametry opisowe:

Tu uzupełniamy:
 
nazwę np. Kurier standard   - nazwa formy dostawy jest widoczna w systemie inTradus dla klientów/kontrahentów.
opis np. Dostawa do 3 dni roboczych - opis jest widoczny pod nazwą w momencie składania zamówienia. Może on zawierać ważne informacje dotyczące dostawy lub wskazówki, kiedy warto zdecydować się na wybór tej właśnie formy dostawy
treść załączaną do maila po wybraniu tej formy dostawy - Warto uzupełnić to pole, aby pełna informacja związana z wybraną formą dostawy trafiła również do maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia
treść wyświetlaną w podsumowaniu zamówienia - Warto uzupełnić to pole, aby pełna informacja związana z wybraną formą dostawy wyświetliła się również po złożeniu zamówienia, jako potwierdzenie wysłanego zamówienia.
 

Sposób działania:

Tu określamy:
 
Dla jakich państw udostępniać formę dostawy:
W wersji inTradus Start możemy kierować dostawę do różnych krajów, po kliknięciu w pole można skorzystać z opcji select i wybrać interesujące nas państwa.
 

Sposób wyliczania kosztów dostawy

 
Dostawa bezpłatna:
Wybór danej formy dostawy może nie wiązać się z żadnym dodatkowym kosztem dla klienta (należy wtedy zaznaczyć opcję Dostawa bezpłatna).
Chcąc utworzyć darmową formę dostawy skorzystaj ze zmiany sposobu wyliczania kosztów i ustal sposób "dostawa bezpłatna".
 
Określony koszt dostawy:
Jeśli wybór danej formy dostawy pociąga za sobą konieczność poniesienia kosztu to można określić go jako:
 • Stała cena podana w polu
 • Cena + procent wartości zamówienia podany w polu
 • Procent wartości, nie mniej niż cena podana w polu
 • Cena ustalana indywidualnie przez pracownika sklepu po złożeniu zamówienia
 • Dostawa bezpłatna
 
Reguły zaawansowane:
Można również skorzystać z zaawansowanych reguł określania kosztów, uzależnionych od:
 • kwoty zamówienia,
 • wagi zamówienia,
 • cechy kontrahenta.
 

Reguły zaawansowane można ustawiać po utworzeniu nowej formy dostawy i wybraniu w sposobie wyliczania kosztów dostawy opcji „wg reguł zaawansowanych” i kliknięciu w opcję zapisz. Następnie należy przejść na listę form dostaw i w Akcjach wybrać opcję „Edytuj reguły wyliczania kosztu”. Następnie wybieramy opcję „Dodaj regułę zaawansowaną”. Lub Edytuj w kolumnie Akcje, jeśli chcemy zmienić regułę utworzoną wcześniej.

 
 W jaki sposób wyliczać cenę formy dostawy w innych niż podstawowa walutach systemu?

Tą opcją mogą zainteresować się jedynie osoby, które posiadają pakiet START 3, który umożliwia na sprzedaż w wielu walutach.

 
Do wyboru mamy 2 opcje:
 • wyliczać wg aktualnego kursu danej waluty w systemie (w odniesieniu do PLN)
 • przyjąć konkretne wartości, ustalone ręcznie
 
Stawka Vat - każda forma dostawy musi mieć zdefiniowaną stawkę Vat.
 
Powiązane z dostawą formy płatności
Każda forma dostawy powinna być powiązana z formą płatności, aby system działał prawidłowo. Brak takich powiązań skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.
 
Czy odbiór osobisty
Jeśli sposób dostawy to odbiór osobisty, należy w tej opcji wskazać "Tak, adres wysyłki nie jest wymagany". W pozostałych przypadkach należy pozostawić ustawioną domyślnie opcję "Nie, przy zamówieniu wymagane jest podanie adresu do wysyłki".
 
Wybrany produkt typu usługa, dodawany jako usługa transportowa na dokumencie zamówienia
Koszt dostawy jest uwzględniany na dokumentach w systemie Subiekt/Navireo w postaci dodatkowej pozycji (towar typu usługa).
Jeżeli zastosowana zostanie domyślna wartość tego pola, to na dokumentach pojawi się pozycja z usługą określoną przez Państwa na etapie podpisywania umowy i ustaleń wdrożeniowych. Nie trzeba tego parametru zmieniać.
 
Widoczność
W zależności od wariantu platformy jaki Państwo posiadają, można wskazać widoczność poszczególnych form dostaw dla różnych grup klientów:
 • wszyscy
 • tylko b2b,
 • tylko b2c,
 • kontrahenci z cechą,
 • kontrahenci bez cechy.
 
Ograniczenie widoczności dla produktów według cech:
W zależności od wybranej opcji, forma dostawy może być widoczna jedynie dla produktów zawierających wskazane cechy lub może być dla nich ukryta. Forma dostawy będzie widoczna/ukryta, jeśli na zamówieniu jest przynajmniej jeden produkt oznaczony daną cechą.
 
Czy forma dostawy aktywna
Forma musi być aktywna, aby pokazać się klientom i kontrahentom.
 
Typ integracji
W przypadku posiadania niestandardowych integracji , w tym polu wybieramy powiązanie formy dostawy z paczkomatami lub kurierem poczty polskiej. W przypadku linii Start nie ma takich integracji zatem należy zostawić domyślne ustawienie - Forma dostawy niezintegrowana.
 

INFORMACJE DODATKOWE

Grafika opcji dostawy

Do formy dostawy można dodać własną grafikę. Opcja nie jest dostępna w liniach Start - w domyślnym szablonie taka grafika nie ukaże się.