Kategorie

Jak zmienić nazwy kolumn w stopce platformy?

Nazwy komun w stopce zmienić można z poziomu panelu administracyjnego, w module Menu.

W module Menu każdy element stopki jest osobnym, rozwijamym drzewem, którym można zarządzać. Modyfikacjom podlaga nazwa kolumny oraz zawartość (linki wyświetlane w ramach danego menu w stopce).

Każdy z elementów wybranego menu może zostać edytowany lub usunięty.

Jeśli chcemy dodać nowe elementy do istniejącego menu, wybieramy opcję +Dodaj pozycję menu na górze strony.

Do menu możemy dodawać strony, które wcześniej stworzyliśmy w module Zawartość -> Strony. Dodatkowo system pozwala na dodanie odwołania do innej witryny (adres URL) lub na dodanie pustej pozycji menu, która rozdziela linki przerwą w ramach danej kolumny.

Zakładaka Dane tłumaczone nie jest w liniach inTradus Start na ten moment wykorzystywana.

Chcąc zmienić zawartość kolumn (dodać w kolumnach dodatkowe elementy np. grafikę), należy wykorzystać poniższe Zmienne:

Tu znajdziesz np. grafikę z demo - Przelewy24, którą możesz usunąć lub wymienić.