Kategorie

Jak umożliwić kontrahentowi zamawianie w innej walucie niż PLN?

System B2B inTradus Start daje Ci to możliwość wyjścia ze swoją ofertą do klientów zagranicznych i umożliwienie składania zamówień w obcej walucie. Funkcja ta opiera swoje działanie o osobny poziom cen w Subiekcie GT/Navireo, więc posiada swoje ograniczenia (maksymalnie mamy 10 poziomów cen, zatem inTradus w wersji Start  pozwoli na przypisanie użytkownikom maksymalnie jednej z 10 wybranych walut). Nie ma również możliwości, by jeden kontrahent zamawiał w kilku walutach.

Kontrahent po zalogowaniu do platformy widzi ceny w przypisanej do niego walucie i w tej walucie może zamawiać. Przypisanie waluty do użytkownika odbywa się przez pole własne. Nadanie ewentualnego rabatu/narzutu od poziomu cen może być zdefiniowany przez promocje Subiektowe lub Indywidualne ceny. 

 

Jak poprawnie skonfigurować walutę dla kontrahenta?

1. Stworzony poziom cen w danej walucie 
Gdy poziom cen będzie w PLN, a kontrahent będzie miał przypisaną walutę to w platformie wyświetlone zostaną ceny z poziomu cen + waluta kontrahenta. 

Przykład: Kontrahent ma przypisane EUR i poziom cen w PLN. Towar ma cenę 123 PLN, kontrahent na platformie zobaczy cenę 123 EUR.

Poziom cen definiuje się w Parametry -> Towary i usługi -> Ceny -> Ceny sprzedaży
Poziom cen mieć Walutę taką samą jak przypisany użytkownik

2. Kontrahent musi mieć przypisany walutowy poziom cen:

Kontrahent -> Inne -> Poziom cen przy sprzedaży
Ewentualny narzut lub rabat możliwy jest do przypisania przez indywidualne ceny lub promocje Subiektowe 

3. Kontrahent musi mieć wypełnione pole własne Waluta 

4. Wprowadzamy odpowiednie ustawienia w panelu administracyjnym platformy inTradus w sekcji:

Konfiguracja systemu Standard -> Wielowalutowość.

5. Żeby poprawnie wyświetlały się formy dostawy i płatności należy:

  • W formie dostawy wybrać odpowiednie państwa, do których jest możliwa dostawa (te państwa będą do wyboru przy dodaniu adresu dostawy)

     
  • W formie płatności wybrać waluty, w których forma płatności ma się wyświetlać.