Kategorie

Jak skonfigurować skrzynkę pocztową do rozsyłania powiadomień z platformy inTradusa?

Mailer

W celu skonfigurowania skrzynki pocztowej należy wybrać z menu po lewej stronie Konfiguracja ->Mailer.

Krok 1 - konfiguracja

Uzupełnij pola w odpowiedni sposób:

 • Nazwa nadawcy maili systemowych: wprowadź nazwę nadawcy, która ma się wyświetlać użytkownikom, kiedy otrzymają e-mail wygenerowany przez platformę.
 • E-mail testowy catch-all: Jeśli wprowadzisz tutaj adres e-mail, wszystkie e-maile wysłane + odbierane przez system, będą na niego wysyłane. Również te, które powinny iść normalnie do Klienta. Jest to przdatna funkcja w czasie testowania systemu. Można zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail, które są rozsyłane przez platformę. Ten adres należy usunąć i zostawić pole puste kiedy oddajemy platformę klientom.
 • Systemowy adres e-mail: Wprowadź tutaj adres e-mail skrzynki, z której będą wysyłane maile.
 • Login: Wprowadź login wykorzystywany do logowania się do poczty, którą podałeś w polu „Systemowy adres e-mail”.
 • Adres e-mail odpowiedzi na maile systemowe: Wprowadź tutaj adres e-mail skrzynki, na którą będą przychodzić odpowiedzi na maile systemowe.
 • Hasło do skrzynki systemowej: Wprowadź tutaj hasło do skrzynki, którą podałeś w polu „Systemowy adres e-mail”.
 • Host do wysyłki: Wprowadź host do skrzynki, z której będą wysyłane e-maile.
 • Port do wysyłki maili: Wprowadź port wykorzystywany przez skrzynkę, z której będą wysyłane.
  e-maile (zazwyczaj 587 lub 465).
 • Tryb szyfrowania maili: Wybierz typ szyfrowania który ma być wykorzystywany podczas przesyłania maili.

Jeżeli nie znasz hosta, portu lub trybu szyfrowania, skontaktuj się z operatorem Twojej poczty.

Uwaga: Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian należy kliknąć przycisk zapisz znajdujący się w prawym górnym rogu panelu w celu zapisania zmian.

Krok 2 - test

Wykonaj test skrzynki, klikając w przycisk “Przetestuj konfiguracje”. Po kliknięciu w przycisk pojawi się okno, w którym należy wprowadzić adres e-mail oraz nacisnąć zielony przycisk. Jeżeli wszystko działa poprawnie, mail testowy powinien wpłynąć na adres wykorzystany w “E-mail testowy catch-all".