Kategorie

Jak dodawać atrybuty do towarów?

Moduł atrybutów składa się z elementów:

  • Słownik atrybutów – zbiór wszystkich atrybutów różnych rodzajów, które mogą być wykorzystywane w platformie inTradus (mogą być grupowane, mogła być dzielone na sekcje, mogą być przypisywane do produktów i grup produktów).
  • Grupy atrybutów – łączą atrybuty w zbiory, przypisywane są do konkretnej kategorii towarów (inna grupa atrybutów dla drukarek, inna dla telewizorów itd.)
  • Rodzaje atrybutów – sekcje różnych atrybutów przeznaczonych dla tego samego towaru np. osobna tabela dla danych technicznych, osobna dla cech charakterystycznych lub wyróżniających, osobna dla certyfikatów itd. Nie w każdym systemie jest potrzeba wydzielania różnych rodzajów, nie jest to element konieczny do określenia, aby korzystać z modułu
  • Listy atrybutów – określane dla atrybutów, którym można zdefiniować konkretne wartości (np. lista tak/nie, lista z kolorami itd.)

 

Pracując z atrybutami możesz:

  • tworzyć grupy atrybutów i dodawać atrybuty do grup

  • dodawać grupy atrybutów do produktów

  • uzupełnić wartości atrybutów dla towaru

  • tworzyć listy wartości atrybutów
  • tworzyć atrybuty z predefiniowaną listą wartości

  • zmienić nazwę zakładki z atrybutami po stronie interfejsu