Kategorie

Dane o produktach pobierane z ERP

Subiekt GT i Navireo

Pierwszym krokiem przy wdrożeniu jest określenie jaki asortyment będzie wyświetlany na platformie inTradus. Nie wszystkie kartoteki jakie są stworzone w ERP muszą być sprzedawane poprzez platformę. Możesz wybrać jakie towary będą na platformie, a w tym celu oznaczasz odpowiednie kartoteki (z poziomu karty towaru lub poprzez operacje zbiorcze na liście towarów.

W Internecie pojawią się jedynie te towary, które zostaną oznaczone jako „Pozycja do sklepu internetowego” w zakładce Opis. Jeśli to pole wykorzystujesz w innych celach, możesz posłużyć się również polem "Pozycja do serwisu aukcyjnego" lub "Pozycja do sprzedaży mobilnej".

Ponadto system korzysta również z innych pól w kartotece towaru:

  • Pole Nazwa – zawartość pola jest prezentowana jako nazwa produktu na platformie inTradus Start. Nazwę możesz również alternatywnie wprowadzić w panelu administracyjnym systemu inTradus,
  • Zakładka Opis – Pełna charakterystyka pozycji – zawartość pola prezentowana jest jako długi opis towaru na stronie towaru w Internecie. Pełną charaktrystykę możesz również alternatywnie wprowadzić w panelu administracyjnym systemu inTradus. Masz wtedy dostęp do większej liczby opcji formatowania opisu produktu, dodawania do niego zdjęć, a nawet wprowadzania kodu HTML.
  • Zakładka Opis – Zdjęcie – zdjęcia prezentowane są na stronie towaru w Internecie, zdjęcie oznaczone jako główne pojawia się na listach oraz na stronie towaru jako pierwsze. Istnieje możliwość wyświetlenia wielu zdjęć do jednego towaru.Można również dodawać zdjęcia z poziomu panelu administracyjnego systemu inTradus,
  • Zakładka podstawowe – pole Opis – zawartość pola jest wyświetlana jako krótki opis na stronie towaru w Internecie, zaraz pod nazwą towaru. (to pole może być wyświetlane lub nie. Zawartość tego pola możesz również dodawać w panelu administracyjnym systemu inTradus. Jeśli przechowujesz w tym polu informacje, których klienci nie powinni widzieć, możesz ukryć jego wyświetlanie w panelu administracyjnym inTradus.