Kategorie

Co zrobić, jeśli dane nie przesyłają się między ERP a inTradus Start?

Najczęstszą przyczyną problemu z przesyłaniem danych jest wyłączenie usługi, która odpowiada za ten proces na serwerze, gdzie zainstalowany jest ERP.

Przyczyny zatrzymania usługi mogą być różne. Zdarza się to często po restarcie serwera, jeśli usługa nie została skonfigurowana tak, by uruchamiała się automatyczniem po restarcie. Być może wystąpił też problem z certyfikatem SSL, który należy ponownie wybrać dla usługi. Problem może też występować po aktualizacji Subiekta GT, Subiekta nexo lub Navireo.

UWAGA: Jeśli w Twoim przypadku miała miejsce aktualizacja Subiekta GT, Subiekta nexo lub Navireo - wybierz ponownie bazę ERP w aplikacji inTradus zainstalowanej na serwerze. W pozostałych przypadkach wykonaj poniższą analizę:

Chcąc sprawdzić, jaka jest przyczyna problemu w Twoim przypadku, wykonaj wszystkie poniższe działania.

  • Ponowne wybranie bazy ERP w aplikacji inTradus zainstalowanej na serwerze, jeśli była wykonana aktualizacja ERP

  • Sprawdzenie statusu usługi w aplikacji serwisowej inTradus

Uruchom aplikację inTradus - Service Application na serwerze. Sprawdż jaki jest status usługi przesyłania danych: Prawidłowy status usługi jest określony jako "Uruchomiona (uruchamiana automatycznie)".

Jeśli status jest inny i wskazuje na to, że usługa jest "Zatrzymana" - oznacza to, że dane nie są przesyłane i zatrzymanie usługi jest bezpośrednią przyczyną tej sytuacji. Po sprawdzeniu statusu zamknij krzyżykiem (w prawym gónym rogu) tę aplikację.

Dlaczego usługa może się wyłączyć? Przyczyny mogą być różne (np. prace wykonane na serwerze, jego restart itp.). Jeśli nie zdarza się to nagminnie, lecz sporadycznie - przyczyna nie będzie tak istotna. W tym momencie najwżniejsze jest jej ponowne uruchomienie, aby dane znów mogły się przesyłać na bieżąco.

  • Uruchomienie usługi inTradus Replicator

Uruchomienie usługi odbywa się na serwerze. Wejdż w "Narzędzia administracyjne" -> "Usługi" i znajdź na liście inTradus Replicator. Następnie kliknij w opcję Uruchom.

  • Upewnij się, że aplikacja inTradus Server Application jest zakmnięta, w przeciwnym wypadku otrzymasz komunikat, że "Usługa uruchomiła się, a następnie zatrzymała".

Jeśli aplikacja inTradus Server Applikation jest zamknięta, to po kliknięciu w opcję Uruchom w usłudze inTradus Replicator, pojawi się komunikat o poprawnym uruchomieniu. Od tego momentu dane będą się prawidłowo przesyłać między platformą B2B a Subiektem GT/Navireo.

  • Sprawdzenie, czy usługa jest uruchomiona na użytkowniku administracyjnym

Sprawdzenia dokonujemy klikając prawym przyciskiem myszy na usługę inTradus Replicator i wybieramy opcję Właściwości.

W zakładce logowanie upewniamy się, że usługa jest uruchomiona poprzez opcję "To konto".

  • Analiza pozostałych problemów z przesyłaniem danych

Jeśli wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane, a dane nadal nie przesyłają się prawidłowo, należy sprawdzić Podgląd zdarzeń -> Dzienniki systemu Windows -> Aplikacja. Śledzimy komunikaty na liście i szukamy błędów. Jeśli jakś błąd dotyczy aplikacji inTradus - należy skopiować jego treść i przesłać na adres start@intradus.pl