Kategorie

inDodatki NAV: Import kontrahentów

To program uruchamiany desktopowo umożliwiający dodawanie lub/i aktualizowanie kartotek kontrahentów w bazie podmiotu Navireo.

Symbol: INNAVIMORTKON
Cena netto: 2 499,00 PLN
Cena brutto: 3 073,77 PLN

Zarządzanie schematami importu
Dzięki możliwości tworzenia dowolnej ilości schematów importu, to użytkownik decyduje jakie wartości ogónle kartoteki kontrahenta są importowane oraz jaki format pliku zostanie zaimportowany (Excel, CSV, DBF, Excel/OLEDB). Wśród wartości ogólnych istnieje możliwość określenia m.in. symbolu, nazwy, pełnej nazwy, danych adresu: podstawowego, do korespondencji oraz dostawy, określenie dostępnych form płatności, danych telefonów, kont bankowych, opiekuna, zdjęć, cech oraz pól własnych.

Dziennik zdarzeń importu oraz ochrona przed błędami
Po uruchomieniu importu pliku zostaje wyświetlone podsumowanie, na którym można śledzić postęp importu.