Kategorie

Jak dodać zdjęcia do kategorii w inTradus Start?

Dodawanie zdjęć do kategorii dla klientów z integracją z Subiektem GT lub Navireo odbywa sie z poziomu dodatku Taksonomia.

Zdjęcia dodaje się z poziomu edycji grup, w zakładce Zdjęcia. Na pojawienie się zdjęć w platformie inTradus trzeba odczekać godzinę po ich dodaniu.

Dla klientów z integracją Subiekt nexo PRO - zarządzanie zdjęciami do kategorii odbywa się z poziomu poanelu administracyjnego.

W platformie inTradus zdjęcia do kategorii pojawiają się w manu po zalogowaniu użytkownika: